Bestuur

Ieder jaar wordt een activiteitencommissie (duikbestuur) samengesteld die belast wordt met het verzinnen en (laten) organiseren van (duik)evenementen. Ieder lid van de Dive4all kan onderdeel uitmaken van het duikbestuur. Onze vereniging is plat georganiseerd. Er is geen 'leider'. Voorstellen kunnen door een ieder bij het duikbestuur worden ingediend en worden op gelijke voet behandeld. Voor duikactiviteiten waarbij de verantwoordelijkheid bij een PADI Professional (Divemaster of hoger) ligt, ligt de eindverantwoordelijkheid, en daarbij de beslissingsbevoegdheid van deze duikactiviteit, bij de desbetreffende PADI Professional.

Het duikbestuur 2019:

  • Remco van Haren (PADI Advanced)
  • Serana van Laarhoven (PADI Advanced)
  • Shanna Janssen (PADI open water)
  • Mariska Jansen (PADI Advanced)